Afrykańska Karta Praw Człowieka

justyska15 - ...Czasami Trzeba Usiasc Obak I Czyjas Dłon Zamknac W ...

Temat: Czeczeni znowu sie pojawili w Iraku ( link , pol )

YZ jakiej racji?

Y
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_kategorie.php

Narody Zjednoczone uznają również istnienie kolektywnych praw człowieka,
których podmiotem jest wspólnota ludzi, naród. Zgromadzenie Ogólne, w
rezolucji 421.V, przyjętej 2 grudnia 1950 roku, prawo ludów i narodów do
samostanowienia określiło jako "fundamentalne prawo człowieka." Deklaracja w
sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym, przyjęta
przez ZO 14 grudnia 1960 roku, stanowi, że "wszystkie ludy mają prawo do
samostanowienia; na mocy tego prawa określają według własnej woli swój
status polityczny i swobodnie rozwijają swoje życie gospodarcze, społeczne i
kulturalne. Prawo narodów do samostanowienia zostało umieszczone w art. 1
zarówno Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak i Paktu Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, a następnie potwierdzone w
Deklaracji Wiedeńskiej i Programie Działań, przyjętych na zakończenie II
Światowej Konferencji Praw Człowieka w 1993 roku. Traktatem, który ze
względu na specyfikę regionu, uwzględnia prawa ludów (jako kategorię różną
od narodu) jest Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów, przyjęta w Nairobi
w 1981 roku . Drugim z kolektywnych praw jest prawo wszystkich narodów do
swobodnego rozporządzania dla swoich celów własnymi bogactwami i zasobami
naturalnymi bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa
międzynarodowego i międzynarodowej współpracy gospodarczej, ale opartej na
zasadzie wzajemnych korzyści. Pakty stanowią, że w żadnym przypadku nie
można pozbawić narodu jego własnych środków egzystencji.


Źródło: topranking.pl/1580/czeczeni,znowu,sie,pojawili,w,iraku,link,pol.php


Temat: +
afrykanska karta praw czlowieka w ktorym roku???

Źródło: topranking.pl/903/702.php