Modlitwy eucharystyczne

justyska15 - ...Czasami Trzeba Usiasc Obak I Czyjas Dłon Zamknac W ...

Temat: Taize - nadchodzi otrzeźwienie?
...żeby aż do samej Komunii św. nie zorientować się, że to Eucharystia – nawet siedząc za filarem. Różowowłosa kobieta-ksiądz ponoć była anglikanką. Ksiądz wyciągający dłonie nad kielichem – miejscowy, katolicki. Ryt – raczej żaden, ustalony przed wyjściem z zakrystii: nie przypominał niczego, co gorączkowo przeglądałam po powrocie do domu. Żadnego dialogu celebransa (celebranski?) z wiernymi, modlitwy eucharystycznej, rolę główną grali gitarzyści, z ołtarza z rzadka padało tylko pojedyncze słowo. Idea szczytna: noworoczne nabożeństwo. Tyle że ludzkie, na własną rękę. Tyle że to pseudoekumenizm, poświęcający prawdę na ołtarzu chwilowego złudzenia wspólnoty. Ile to warte? Cisną się na usta pytania: dlaczego wspólna Komunia, dlaczego nikt prócz Polaków i Włochów już się temu nie dziwił, dlaczego...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,1456.htmlTemat: z książki - Duch Liturgii - Poznań 2002 - J. Ratzinger
...czyli przez kosmos, jest wyrażany. Dlatego teź Słowo Wyprowadza nas z osamotnienia w przekraczającą czas i miejsce komunię świętych – w owo „miejsce przestronne” (Ps 31,9), zbawczą przestrzeń, w której umieszcza nas Pan, jej zasięg jest jednak jeszcze większy. Jak już słyszeliśmy, liturgia chrześcijańska jest też zawsze liturgią kosmiczną. Jakie ma to znaczenie dla naszego pytania? Prefacja, pierwsza część Modlitwy eucharystycznej, kończy się zwykle stwierdzeniem, że wraz z cherubinami i serafinami, ze wszystkimi chórami niebios, uroczyście śpiewamy „Święty, Święty, Święty”. Liturgia odnosi się tutaj do opisanej w Księdze Izajasza (rozdział 6) wizji Boga. Prorok widzi w świątyni tron Boga, a nad nim serafinów, wołających jeden do drugiego „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest...
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,150.html


Temat: Oto, co utraciliśmy i sposób, żeby odzyskać to z powrotem..
...modlitwy dodane do Modlitwy Pańskiej. Zmiany były jednak ciągłe i podstępne i kiedy ocknęliśmy się, stwierdziliśmy, że straciliśmy wiele istotnych elementów doktryny katolickiej, takich jak wiara w Rzeczywistą Obecność naszego Pana na ołtarzu. Jeszcze poważniejsze są zmiany w formie św. Eucharystii, tzn. w słowach - słowach, których Pan Jezus użył w trakcie Ostatniej Wieczerzy. Zmieniono je tak drastycznie w nowych modlitwach eucharystycznych, że transsubstancjacja - zmiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa - staje się wątpliwa. Stwierdzenie Pana Jezusa, że Jego Krew ma być wylana "za was i za wielu" zmieniono na "za was i za wszystkich". Różnica pomiędzy słowami "wielu" i "wszystkich" jest oczywista, zaś ta zmiana otworzyła drzwi idei powszechnego zbawienia, której nasz Pan oczywiście nigdy nie...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,19.html


Temat: Kryzys. Liturgia i tradycja. Wywiady z ks. Nicolą Buxem
...Nicola Bux podaje 5 „deformacji”, do których doprowadziła reforma: 1. Transformacja liturgii, której podstawą była modlitwa i dialog z Bogiem, w przedstawienie teatralne i potok słów. Ta deformacja wiąże się ze zwróceniem celebransa w kierunku wiernych. 2. Zastąpienie pojęcia Ofiary pojęciem Uczty. 3. Umocnienie się błędnego postrzegania Mszy jako posiłku braterskiego wynikającego, między innymi, z odmawiania Modlitwy Eucharystycznej versus populum. 4. Zupełny zanik łaciny. 5. Rewolucja „artystyczna”, której efektem była zmiana kształtu ołtarza; ołtarz stał się stołem. Tabernakulum zostało usunięte z centrum świątyni i zastąpione przez krzesło kapłana (str. 168-169). Ta cenna publikacja, podobnie jak książki Ojca Nicholsa, Langa czy Cassingena-Trevedy, pokazuje jak ważne miejsce w Kościele zajmuje dziś...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,860.html


Temat: 5 rocznica wyboru Benedykta XVI na Stolicę Piotrową
...nie jest czymś, co ma dopiero nastąpić. Jest ona powolnym procesem, toczącym się już od początku obecnego pontyfikatu, a zaplanowanym zapewne na wiele lat. Reforma ta przebiega dwutorowo – na drodze zmian w prawie kościelnym i zmian w praktyce. Zmiany w praktyce widać było od pierwszych dni pontyfikatu. Ojciec Święty, w odróżnieniu od swego poprzednika często używa Kanonu Rzymskiego, a w pozostałych przypadkach prawie wyłącznie III Modlitwy Eucharystycznej. Obydwie te modlitwy, w odróżnieniu od najczęściej w polskich kościołach używanej drugiej, wyraźnie podkreślają ofiarny charakter Mszy Świętej i jej związek z Ofiarą Chrystusa na Golgocie. Benedykt XVI jest też znany z przywracania do użytku rozmaitych, prawie już zapomnianych elementów papieskiego stroju. Na zmiany w prawie musieliśmy poczekać prawie dwa lata. Pierwszym przykładem takowych...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,3963.html


Temat: czyściec i świętych obcowanie
...w raju, chociaz co oczywiste ich ciala spoczywaly w grobach Jakie ciała?! Gnijące zwłoki! Przecież przy zmartwychwstaniu na pewno Pan Bóg nie będzie korzystał wyłącznie z tych prochów, które po nas zostaną! Nasze ciała będą przemienione: "gdy wskrzesi ciała zmarłych z prochu ziemi * i upodobni nasze ciało, podległe zniszczeniu, * do swojego ciała uwielbionego". Jak kapłan modli się w mojej ukochanej Trzeciej modlitwie eucharystycznej.
Źródło: walkaduchowa.fora.pl/a/a,206.html


Temat: reguły i przepisy
Porównaj śpiew po konsekracji wina w GT z przepisem 53 instrukcji Redemtionis Sacramentum 53. W czasie gdy celebrujący kapłan wypowiada Modlitwę eucharystyczną, „nie można wykonywać innych modlitw ani śpiewów; nie wolno też wtedy grać na organach ani na innych instrumentach”132, chyba że podczas prawnie zatwierdzonych aklamacji, o których mowa poniżej. Poniżej przepis 54 mówiący o dopuszczalnych wypowiedziach wiernych podczas
Źródło: gloriosatrinita.fora.pl/a/a,95.html


Temat: Spotkanie 8
SPOTKANIE 8 Otrzymacie Ducha Świętego „Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących, Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia” (Fragment IV Modlitwy Eucharystycznej). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1, W minionym tygodniu poznaliśmy Jezusa jako źródło i dawcę Ducha Świętego. Natomiast podczas najbliższych dni pragniemy przygotować się do pełniejszego wylania darów Ducha Świętego w naszym życiu. W trakcie...
Źródło: oazaketrzyn.fora.pl/a/a,194.html


Temat: Grzechy liturgiczne
...prezbiterzy i biskupi rozkładając na nim różne "pomoce" i magnetofon. Treść homilii powinna wskazywać na Obecnego. Wstęp i zakończenie Modlitwy wiernych należy do celebransa głównego, który powinien wezwać do modlitwy i ją zakończyć (nigdy koncelebrans). Spostrzega się brak proporcji czasu trwania poszczególnych części Mszy świętej, zwłaszcza skracanie liturgii ofiary (wybiera się najczęściej drugą Modlitwę eucharystyczną) na rzecz przedłużania homilii. 3. Liturgia eucharystyczna Rzadko praktykuje się procesję z darami, nie konsekruje się podczas każdej Mszy komunikantów. Czas zbierania tacy przedłuża się aż do Komunii świętej. Błędne wymawianie modlitwy przez prezbiterów w czasie przygotowania darów: zamiast: "przynosimy", niektórzy prezbiterzy mówią: "Błogosławiony...
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,169.html


Temat: Wywiad z abpem Ranjithem z "La Republicca"
...oceny, zarówno nowego jak i starego rytu, chroniąc to co wieczne i ponadnaturalne, mające miejsce na ołtarzu i redukując każdy protagonizm, aby ułatwiać efektywny kontakt między wiernym a Panem poprzez niedominującą osobę kapłana.” Ze zmieniającymi się pozycjami celebransa? Z kapłanem zwróconym w stronę apsydy? „Można by pomyśleć o ofiarowaniu, kiedy Panu składane są ofiary i od tamtego momentu aż do końca modlitwy eucharystycznej, która stanowi kulminacyjny moment „trans-substantiatio” i „communio”.” Ksiądz odwracający się plecami dezorientuje wiernych. „Błędem jest tak myśleć. Wręcz przeciwnie, razem z ludem zwraca się ku Panu. Ojciec Święty wyjaśnił w swojej książce „Duch liturgii, że kiedy się siedzi wokół, patrząc na siebie, tworzy się zamknięty krąg. Ale gdy...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,601.html


Temat: Święty Józef
...Kościoła Świętego". Papież Leon XIII wprowadził do modlitw po Mszy świętej osobną modlitwę do św. Józefa (1884). Papież Benedykt XV do Mszy świętej włączył osobną prefację o św. Józefie (1919). Do dziś lokalnie bywa także obchodzone (w niektórych zakonach i miejscach) święto Zaślubin Maryi ze św. Józefem (23 stycznia). Jan XXIII (Józef Roncalli) wpisał imię św. Józefa do kanonu Mszy świętej wpisał imię (I Modlitwa Eucharystyczna - Kanon Rzymski). Wydał także osobny List Apostolski o odnowieniu nabożeństwa do Niebiańskiego Patrona (1961). Więcej tu: Internetowa Liturgia Godzin
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,2302.html


Temat: Kościół Katolicki w Bułgarii
...oraz modlitwy, tak wspólne, jak i prywatne. Po raz pierwszy liturgiczny znak krzyża uczynili za nas rodzice w sakramencie chrztu świętego. We celebracji Mszy świętej znak ten wykonywany jest wiele razy. Najpierw „żegnamy się” wchodząc do kościoła. Następnie wraz z kapłanem czynimy wielki znak krzyża na rozpoczęcie celebracji Mszy świętej. Potem kreślimy małe znaki krzyża na czole, ustach i sercu przed Ewangelią. W Modlitwie Eucharystycznej kapłan sam wykonuje znak krzyża nad chlebem i winem w czasie tzw. epiklezy, prosząc jednocześnie, aby Duch Święty przemienił te dary w Ciało i Krew Chrystusa. Znak krzyża czynimy także w czasie końcowego błogosławieństwa. Natomiast nie należy wykonywać tego znaku w czasie ukazywania Ciała i Krwi Pana Jezusa, po przyjęciu Komunii świętej oraz przechodząc obok ołtarza. Wszystkie znaki liturgiczne...
Źródło: psko.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Neokatechumenat działa bezprawnie!
...przez Drogę i jej założyciela, Kiko Arguello, a także swoistej interpretacji Pisma Świętego. Część z obiekcji została wyrażona w oficjalnej instrukcji Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2005 roku, dotyczącej ścisłego trzymania się Mszału Rzymskiego, uregulowania sposobu udzielania Komunii Świętej, minimalizacji udziału osób świeckich w głoszeniu homilii, odmawiania nie tylko, jak dotychczas, Drugiej Modlitwy Eucharystycznej, ale i pozostałych. W 2006 roku Benedykt XVI udzielił Drodze braterskiego upomnienia, by pozostawała w pełnej i widocznej komunii z Kościołem dla zwiększenia swojej mocy ewangelizacyjnej. więcej tu: http://www.christianitas.pl/x/modules/news/article.php?storyid=74 List Kardynała Francisa Arinze jest tu:...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,439.html


Temat: Msza św. Wszeczczasów - wykład ks. K. Stehlina Katowice '95
...żadnego z dogmatów, które są zasadnicze dla Mszy, i które same przez się tworzą jej prawdziwą definicję. W Institutio Generalis, które stanowi wprowadzenie Nowego Porządku Mszy używa się dla opisania Mszy licznych określeń. Oto kilka z nich: „Dziękczynienie Chrystusa i Ludu Bożego”, „Wieczerza Pańska lub Msza”, „Uczta paschalna”, „Wspólne uczestnictwo w stole Pana”, „ Modlitwa eucharystyczna”, „Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna”. Jest uderzające, jak autorzy nowego porządku w sposób obsesyjny położyli akcent na wieczerzy i pamiątce, a nie na bezkrwawym odnawianiu Ofiary Krzyża.
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4038.html


Temat: Liturgia Sakramentów Świętych
...części: 1. Obrzędy wstępne: od znaku krzyża i pozdrowienia wiernych do kolekty. 2. Od komentarza do pierwszego czytania (I czytania) do końca homilii lub kazania. 3. Od Wyznania wiary do modlitwy kończącej modlitwę wiernych. Liturgia eucharystyczna dzieli się na cztery podstawowe części: 1. Przygotowanie darów do modlitwy nad darami. 2. Modlitwa Eucharystyczna od pozdrowienia: „Pan z Wami” do doksologii, czyli słów” „Przez Chrystusa z Chrystusem w Chrystusie…” 3. Komunia od wstępu do wezwania modlitwy Pańskiej do Modlitwy po komunii. 4. Aż do rozesłania, czyli słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Sama
Źródło: teologiaogolna3.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Instrukcja Episkopatu Polski
...Episkopatu Polski zawarte w "Śpiewniku Mszalnym" lub w innych Śpiewnikach mających aprobatę Władz Diecezjalnych zgodnie z postanowieniem Instrukcji Musicam Sacram . 13. Śpiewu stałych części Mszy św. a także psalmu responsoryjnego i śpiewu przed Ewangelią, które stanowią integralną cześć liturgii słowa nie wolno zastępować pieśniami nawet mającymi Imprimatur władzy kościelnej: 14. Ponieważ Modlitwa eucharystyczna stanowi kulminacyjny moment Mszy św. dlatego nie wolno podczas niej wykonywać jakiejkolwiek muzyki. Jedynie celebrans może wykonać śpiewem niektóre części samej
Źródło: kuranty.fora.pl/a/a,147.html


Temat: Szturmujmy Niebo dla Ojczyzny - Nowenna w intencji Ojczyzny
...Boga o zmiłowanie dla Polski. Sprawę wyborów polecać będziemy już na najbliższym czuwaniu. Naszą Ojczyznę polecać będziemy zwłaszcza w sobotę przed wyborami - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ks. Czesław Wala, kustosz sanktuarium. W diecezji gorzowskiej od kilku lat prowadzona jest Krucjata Eucharystyczna w intencji Ojczyzny. Zainicjowali ją: Kazimierz Sokołowski, Mariusz Zbanyszek oraz Marek Kazulak. - Podjęcie modlitwy eucharystycznej w intencji naszej Ojczyzny to potrzeba naszego serca. Widzieliśmy, że Polacy bardzo niechętnie chodzą na wybory, a kiedy już idą, często głosują na nieodpowiednich dla Polski ludzi. Dlatego zaczęliśmy prosić Boga o Ducha Świętego dla nas wszystkich - powiedział nam Kazimierz Sokołowski. - Postanowiliśmy też rozmawiać z proboszczami naszej diecezji o tym, by w każdej parafii była stała Msza św. za...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4367.html


Temat: Wizyta kard. Hoyosa w Anglii: Konferencja prasowa
...jest najwyższym wyrazem miłości Chrystusa. Nie powinno być żadnych konfrontacji pomiędzy biskupami, księżmi, laikatem i Rzymem. Wdrożenie postanowień Soboru II zajęło wiele lat. W wielu przypadkach jeszcze się nie dokonało [cf. Niafles? – przyp. tłum. ] wprowadzenie Motu Proprio zajmie sporo czasu. Ojciec Święty nie powraca do przeszłości lecz przenosi skarb z przeszłości do naszych czasów jako dar obok nowego rytu. Druga modlitwa eucharystyczna nowego rytu jest tak naprawdę najstarszą
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,875.html


Temat: Sens Wypominek
...i niestety, połykając słowa. Czy nie lepiej byłoby w tym czasie po prostu modlić się za zmarłych (wszystkich) bez imiennego ich wyliczania? Jaki jest sens wypominek? Czyżby chodziło o pieniądze ofiarowywane przy ich przyjmowaniu? Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. dyptyki [1, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo. Przykładowo, w liturgii mozarabskiej [2 kapłan najpierw mówił: „Ofiarę składają Panu Bogu … (wyliczano biskupa, całą hierarchię i...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,1143.html


Temat: kkk
w protestantyżmie nie ma Eucharystii. Ponieważ nie ma kapłaństwa (pastor nie jest kapłanem - nie posiada święceń kapłańskich), nie ma ofiarnika - więc nie ma Ofiary. Nawet nabożeństwo np. u luteran - bardzo podobne do Mszy katolickiej - nie ma środka - Modlitwy Eucharystycznej - nie ma przeistoczenia. Owszem, protestanci w różnych swoich kościołach spożywaja chleb, nawet chleb i wino - ale nie jest to traktowane jako sakrament Eucharystii. Protestantyzm przyjmuje bowiem tylko 2 z sakramentów: chrzest i małżeństwo, niekiedy tez jako 3. konfirmacje (odpowiednik katolickiego bierzmowania i prawosławnego myropomazanija). Dlatego w protestantyźmie na pewno nie istnieje Eucharystii....
Źródło: wierze.fora.pl/a/a,33.html


Temat: Msza św jako uwielbienie
...Jezu Chryste... - Credo: [...] Wierzę w Ducha Świętego [...] Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę... - Liturgia eucharystyczna: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności [...] odpowiadamy: Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki! - Liturgia eucahrystyczna: Mówimy: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia... - Modlitwa eucharystyczna: W górę serca - wznosimy je do Pana - dzięki składajmy Panu Bogu naszemu - godne to i sprawiedliwe - zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie... - Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości... (por. Iz 6,3-4) - Zaprawdę święty jesteś Boże,...
Źródło: alfakrakow.fora.pl/a/a,566.html


Temat: Porównanie Kościoła I wieku z Kościołem Katolickim
...w dziełku Tradycja Apostolskaukazuje już pewne zmiany w rycie i wprowadza pewne schematy modlitw ale nawet całe gotowe formuły modlitewne . Dobiegł końca czas charyzmatycznych celebransów i liturgia zaczęła przybierać stałe ryty - by ujednolicić wszędzie ten sam charakter Eucharystii. Hipolit nie podaje pełnego opisu liturgii Eucharystycznej lecz przytacza modlitwę podając jej wzór po pewnej modyfikacji używanej po dziś dzień jako druga modlitwa eucharystyczna w Mszale Rzymskim. Do polowy III w. Eucharystię sprawowano po domach posiadających większe pomieszczenia ale już przekazywano przez bogatrzych wiernych całe domy na potrzeby kultu Sw. taki dom nazywano "Domem Kościoła" a potocznie zweanym Kościołem . W II połowie III w. już powstają okazałe domy by sie zbierać wspólnie na modlitwie i uwielbieniu w Rzymie było ich około 40. Zaznaczyć trzeba że...
Źródło: biblia2.fora.pl/a/a,512.html


Temat: Arcybiskup Ranjith o właściwym sposobie przyjmowania Komunii
...utraty wiary, ale także uświadamia zniewagi i obrazę wobec Pana, który raczy wychodzić nam naprzeciw, chcąc upodobnić nas do siebie, aby jaśniała w nas świętość Boga. Ojciec Święty mówi o konieczności nie tylko zrozumienia prawdziwego i głębokiego znaczenia Eucharystii, ale także sprawowania jej z godnością i szacunkiem. Mówi, że trzeba być świadomym znaczenia gestów i postaw, takich jak klękanie podczas znaczących momentów modlitwy eucharystycznej (Sacramentum caritatis, 65). Ponadto mówiąc o przyjmowaniu Komunii Świętej zaprasza wszystkich, by uczynili wszystko, aby ten gest w swej prostocie odpowiadał znaczeniu osobistego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie (Sacramentum caritatis, 50). W tym kontekście należy docenić książkę o bardzo znaczącym tytule Dominus est napisaną przez Jego Ekscelencję Athanasiusa Schneidera, biskupa...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,335.html


Temat: Kto wie
...<tr> <td><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Kanon Rzymski.&nbsp;</font></font></td> <td><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>Zniesiony.&nbsp;</font></font></td> <td><font face="Arial,Helvetica"><font size=-1>W nieco zmienionej wersji zachowany jako opcja (Piersza Modlitwa Eucharystyczna). Pozostałe
Źródło: webmasterzy.org/index.php?showtopic=22490


Temat: Liturgiczna Służba Ołtarza
Mówimy, że Msza św. jest ofiarą Chrystusa, ale też i Jego Kościoła, ponieważ Pan ją przekazał Kościołowi — swojej Oblubienicy (KL 47). W modlitwach eucharystycznych podkreśla się tę prawdę w modlitwie ofiarowania, kiedy prosimy, aby Bóg przyjął nasz dar, czyli ofiarę Kościoła: „Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą” (III
Źródło: frakatowice.fora.pl/a/a,89.html


Temat: Zabawa liturgiczna
Wielka Doksologia kończy modlitwę eucharystyczną. słowa kapłana- "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...." co to jest prostracja i kiedy możemy ją "zobaczyć"?
Źródło: oazakozy.fora.pl/a/a,160.html


Temat: Eucharystia- Msza Święta.
...o przyjęcie ofiary patrz np. 2Mch 1:24-26 i inne teksty wymienione powyżej. 7.Modlitwa nad darami. K. Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego (lub 89 podobnych modlitw). W. Amen. Składanie darów ofiarnych nawiązuje do nakazu Boga z Lb 28:1-2 i modlitw które odmawiali Izraelici podczas tej czynności. Modlitwa Eucharystyczna: 1.K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. W górę serca. W. Wznosimy je do Pana. K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe. Słowa „Pan z wami” i kolejne formuły stosowane były wg Hipolita Rzymskiego już ok. 215 r. Por. powyżej Obrzędy wstępne i Liturgia słowa. Fragment o sercu nawiązuje do słów „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” Mt...
Źródło: mojadroga.fora.pl/a/a,1857.html


Temat: Z prawa liturgicznego...
...darów (por. nr 37 b), który trwa przynajmniej do chwili, gdy dary zostaną złożone na ołtarzu. Zasady wykonywania tego śpiewu są takie same, jak w odniesieniu do śpiewu na wejście (por. nr 48). Śpiew może zawsze towarzyszyć obrzędom przygotowania darów, także wtedy, gdy nie ma procesji z darami. SANCTUS Aklamacja: całe zgromadzenie, łącząc się z mocami niebios, śpiewa Święty. Aklamację tę, stanowiącą część modlitwy eucharystycznej, wykonuje cały lud razem z kapłanem. AGNUS Kapłan łamie chleb i wpuszcza do kielicha cząstkę Hostii na znak zjednoczenia Ciała i Krwi Pańskiej w dziele zbawienia, to znaczy połączenia Ciała i Krwi Jezusa żyjącego i chwalebnego. Błaganie Baranku Boży śpiewa zwykle lub głośno recytuje schola albo kantor, lud zaś odpowiada. Wezwanie to towarzyszy łamaniu chleba i może być kilkakrotnie...
Źródło: oazakozy.fora.pl/a/a,631.html


Temat: Postawy podczas Mszy św.
...w czasie wykonywania sekwencji: powinno się wówczas przyjąć postawę stojącą. Postawa klęcząca Postawę klęczącą przyjmują diakoni i wierni w czasie Konsekracji. Jeśli z różnych powodów wierni w tym czasie stoją, wówczas w momencie gdy kapłan ukazuje Najświętsze Postacie, wierni wykonują głęboki ukłon. Godne zalecania byłoby zachowanie - jeśli jeszcze jest przestrzegany - zwyczaju klęczenia w czasie całej modlitwy eucharystycznej: od zakończenia śpiewu Święty aż do Amen po doksologii kończącej
Źródło: wierze.fora.pl/a/a,128.html


Temat: Św. Agnieszka
...dalej podburzali. Skazano ją na śmierć. Została zabita ciosem miecza w gardło. Według legendy, gdy została całkowicie obnażona na rzymskiej arenie za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Męczeństwo św. Agnieszki, jeszcze przed jej śmiercią, zainspirowało do nawrócenia 160 pogan. Potem szybko św. Agnieszka stała się jedną z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich. Imię Agnieszki jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się prawdopodobnie od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Papież pobłogosławił baranki Tradycyjnie we wspomnienie św. Agnieszki papieże błogosławią w Watykanie dwa baranki, z których wełny tkane są później paliusze dla metropolitów. Benedykt XVI święcąc dziś zwierzęta prosił...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,2294.html


Temat: Msza św. Wszeczczasów - wykład ks. K. Stehlina Katowice '95
...VI zauważył w Encyklice Mysterium fidei, że: w obronie integralności Wiary przystoi wyrażać się w sposób uporządkowany, w obawie, aby brak dyscypliny w używaniu słów nie popchnął – broń Boże – do błędnych opinii dotyczących Wiary w najważniejszych prawdach. Mimo tego, cały Kanon Mszy, a nawet forma przeistoczenia zostały zmienione: 1. już nie ma Kanonu, niezmiennego, stałego centrum Mszy Św., lecz 4 modlitwy eucharystyczne, które zdefinowano jako modlitwy dziękczynne i uświęcające. Zresztą dzisiaj przez św. Kongregację Liturgii jest uznanych ponad 20 modlitw eucharystycznych, a przez konferencje biskupów na całym świecie ponad 300. 2.W tych wszystkich
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,4038.html